รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองพิจิตร : 66000 และ 66170

อำเภอเมืองพิจิตร มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร
66170    เฉพาะตำบลหัวดง ตำบลดงป่าคำ ตำบลดงกลาง ตำบลฆะมัง หมู่ 3-4, 7-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หัวดง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร (PHICHIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 674/1 ซอย 6 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056 613 068
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง (HUA DONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056 697 093
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ