รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสัง : 39140

อำเภอโนนสัง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
39140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง (NON SANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ 10 ถนนสุปัญญา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
โทรศัพท์ : 042 375 311
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...