รหัสไปรษณีย์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกุสุมาลย์ : 47210

อำเภอกุสุมาลย์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
47210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ (KUSUMAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 1 ถนนนิตโย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210
โทรศัพท์ : 042 769 020
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 47210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
  • ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ