รหัสไปรษณีย์อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปักธงชัย : 30150

อำเภอปักธงชัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย (PAK THONG CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 259 หมู่ 11 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044 441 140
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ