รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านบึง : 20170 และ 20220

อำเภอบ้านบึง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
20170    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง
20220    เฉพาะตำบลหนองไผ่แก้ว ตำบลหนองอิรุณ รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านบึง (BAN BUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 331 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ : 038 443 689
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ (HUA KUNGCHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ : 038 201 027
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ