รหัสไปรษณีย์อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโกรกพระ : 60170

อำเภอโกรกพระ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ (KROK PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 171 หมู่ 4 ถนนนครสวรรค์ - โกรกพระ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ : 056 291 215
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ