รหัสไปรษณีย์อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากช่อง : 30130, 30320 และ 30450

อำเภอปากช่อง มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง
30320    เฉพาะตำบลพญาเย็น ตำบลกลางดง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กลางดง
30450    เฉพาะตำบลหมูสี ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลโป่งตาลอง และตำบลขนงพระ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาใหญ่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง (PAK CHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 731 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 044 311 756
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กลางดง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กลางดง (KLANG DONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 50 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
โทรศัพท์ : 044 361 456
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30320

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขาใหญ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาใหญ่ (KHAO YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450
โทรศัพท์ : 044 936 365
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30450

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ