รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเลย : 42000 และ 42100

อำเภอเมืองเลย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
42000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เลย
42100    เฉพาะตำบลนาอ้อ ตำบลศรีสองรัก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เลย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เลย (LOEI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 175/6 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ : 042 814 288
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ (NA O POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 11 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
โทรศัพท์ : 042 811 178
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 • ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ