รหัสไปรษณีย์อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังสะพุง : 42130

อำเภอวังสะพุง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
42130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง (WANG SAPHUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 5 ถนนภูมิวิถี ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042 841 011
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  • ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ