รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองเรือ : 40210 และ 40240

อำเภอหนองเรือ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ
40240    เฉพาะตำบลยางคำ ตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านกง ตำบลจระเข้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองเรือ (NONG RUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
โทรศัพท์ : 043 294 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนโมง (DON MONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 241 หมู่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทรศัพท์ : 043 299 206
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ