รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองสองห้อง : 40190

อำเภอหนองสองห้อง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองสองห้อง (NONG SONG HONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 642 หมู่ 16 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ : 043 491 141
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ