รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองศรีสะเกษ : 33000

อำเภอเมืองศรีสะเกษ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ (SI SA KET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045 611 425
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ