รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองศรีสะเกษ : 33000

อำเภอเมืองศรีสะเกษ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ (SI SA KET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045 611 425
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ