รหัสไปรษณีย์อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากชม : 42150

อำเภอปากชม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
42150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากชม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม (PAK CHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 387 หมู่ 1 ถนนเชียงคาน-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทรศัพท์ : 042 881 115
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...