รหัสไปรษณีย์อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากชม : 42150

อำเภอปากชม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
42150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากชม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม (PAK CHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 387 หมู่ 1 ถนนเชียงคาน-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทรศัพท์ : 042 881 115
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ