รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโนนสูง : 30160 และ 30420

อำเภอโนนสูง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง
30420    เฉพาะตำบลธารปราสาท รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง (NON SUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144 ถนนสำราญราษฎร์ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
โทรศัพท์ : 044 379 186
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค (TALAT KHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 289 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
โทรศัพท์ : 044 201 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30420

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ