รหัสไปรษณีย์อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกระนวน : 40170

อำเภอกระนวน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระนวน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กระนวน (KRANUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ 6 ถนนอภัย ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
โทรศัพท์ : 043 251 157
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ