รหัสไปรษณีย์อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสามง่าม : 66140 และ 66220

อำเภอสามง่าม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
66140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม
66220    เฉพาะตำบลกำแพงดิน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม (SAM NGAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์ : 056 691 245
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน (KAMPHAENG DIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 99/2 หมู่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220
โทรศัพท์ : 056 673 204
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 66220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  • ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ