รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ : 31120

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
31120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง (PHUTTHAISONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 109/1 หมู่ 1 ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
โทรศัพท์ : 044 689 091
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 31120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ