รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนหาญ : 33150

อำเภอขุนหาญ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ (KHUN HAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 045 679 242
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ