รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขุนหาญ : 33150

อำเภอขุนหาญ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ (KHUN HAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 6 ถนนขุนหาญ-ศรีสะเกษ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 045 679 242
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...