รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองบัวระเหว : 36250

อำเภอหนองบัวระเหว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว (NONG BUA RAWE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 487 หมู่ 9 ถนนเทศบาล 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ : 044 897 204
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ