รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองขอนแก่น : 40000, 40002 และ 40260

อำเภอเมืองขอนแก่น มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น
40002    เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40260    เฉพาะตำบลดอนหัน ตำบลท่าพระ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น (KHON KAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 153/8 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 271 193
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ยกเว้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KHON KAEN UNIVERSITY POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043 202 568
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40002

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น (THA PHRA KHON KEAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : 043 261 343
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40260

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ