รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ทอง : 14120

อำเภอโพธิ์ทอง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
14120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง (PHO THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 691 151
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 14120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ