รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าโมก : 14130

อำเภอป่าโมก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
14130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก (PA MOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 920/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035 661 346
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 14130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ