รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์อำเภอป่าโมก : 14130

อำเภอป่าโมก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
14130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก (PA MOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 920/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035 661 346
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 14130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  • ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ