รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงแหง : 50350

อำเภอเวียงแหง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50350    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง (WIANG HAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350
โทรศัพท์ : 053 477 050
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50350

พื้นที่ให้บริการ