รหัสไปรษณีย์อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสะเมิง : 50250

อำเภอสะเมิง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50250    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง (SAMOENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์ : 053 487 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
  • ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่