รหัสไปรษณีย์อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสันทราย : 50210 และ 50290

อำเภอสันทราย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50210    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย
50290    เฉพาะตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย (SAN SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 231 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053 491 697
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองจ๊อม (ยกเว้นหมู่ 4) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ (MAE JO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144/3 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053 498 480
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50290

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองจ๊อม (เฉพาะหมู่ 4) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ