รหัสไปรษณีย์อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสไปรษณีย์อำเภอบางปะกง : 24130 และ 24180

อำเภอบางปะกง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
24130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง
24180    เฉพาะตำบลบางเกลือ ตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางวัว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง (24130)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง (BANG PAKONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 112 หมู่ 7 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 531 051
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว (24180)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว (BANG WUA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/5-7 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : 038 538 888
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ