รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีราชา : 20110 และ 20230

อำเภอศรีราชา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
20110    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา
20230    เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบ่อวิน ตำบลบึง ตำบลหนองขาม รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา (SI RACHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038 311 202
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมู่ 2-4,6-9
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวอุดม (AO UDOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 215/8 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038 352 055
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ