รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านเขว้า : 36170

อำเภอบ้านเขว้า มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเขว้า (BAN KHWAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ : 044 839 689
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
  • ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ