รหัสไปรษณีย์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพรหมบุรี : 16120 และ 16160

อำเภอพรหมบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
16120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี
16160    เฉพาะตำบลพรหมบุรี รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากบาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี (PHROM BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 112/3 หมู่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
โทรศัพท์ : 036 599 080
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 16120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากบาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากบาง (PAK BANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 306 หมู่ 1 ถนนปากบาง-บางงา ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160
โทรศัพท์ : 036 599 078
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 16160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ