รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองบัว : 60110

อำเภอหนองบัว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
60110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว (NONG BUA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107/3 หมู่ 7 ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทรศัพท์ : 056 251 329
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 60110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  • ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...