รหัสไปรษณีย์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอม่วงสามสิบ : 34140

อำเภอม่วงสามสิบ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ (MUANG SAM SIP POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 411 หมู่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ : 045 489 107
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...