รหัสไปรษณีย์อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพนา : 37180

อำเภอพนา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
37180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พนา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พนา (PHANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
โทรศัพท์ : 045 463 036
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ