รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองกุงศรี : 46220

อำเภอหนองกุงศรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
46220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี (NONG KUNG SI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 119 หมู่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 043 881 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ