รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงบูรพ์ : 33220

อำเภอบึงบูรพ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ (BUENG BUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 2 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220
โทรศัพท์ : 045 689 081
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ