รหัสไปรษณีย์อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสันติสุข : 55210

อำเภอสันติสุข มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์ (DU PHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 225 หมู่ 2 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ : 054 767 053
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
  • ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
  • ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน