รหัสไปรษณีย์อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเดิมบางนางบวช : 72120

อำเภอเดิมบางนางบวช มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช (DOEM BANG NANG BUAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 384/11 หมู่ 5 ถนนเดิมบาง-สามชุก ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 035 578 401
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...