รหัสไปรษณีย์อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปัว : 55120

อำเภอปัว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
55120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปัว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปัว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปัว (PUA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 278 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 054 791 229
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 55120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ