รหัสไปรษณีย์อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจุน : 56150

อำเภอจุน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
56150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จุน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จุน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จุน (CHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 1 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ : 054 459 232
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...