รหัสไปรษณีย์อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจุน : 56150

อำเภอจุน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
56150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จุน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จุน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จุน (CHUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 1 ถนนจุน-ปง ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ : 054 459 232
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 56150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  • ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ