รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสรวง : 45220

อำเภอเมืองสรวง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
45220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง (MUEANG SUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ : 043 597 077
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 45220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ