รหัสไปรษณีย์อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอผักไห่ : 13120 และ 13280

อำเภอผักไห่ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่
13280    เฉพาะตำบลดอนลาน ตำบลจักราช ตำบลนาคู ตำบลลำตะเคียน ตำบลหนองน้ำใหญ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ (PHAK HAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 217 หมู่ 4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
โทรศัพท์ : 035 391 579
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด (LAT CHADO POST POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
โทรศัพท์ : 035 391 579
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13280

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ