รหัสไปรษณีย์อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนามน : 46230

อำเภอนามน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
46230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นามน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นามน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นามน (NA MON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 11 ถนนหนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043 867 004
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 46230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ