รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองชลบุรี : 20000 และ 20130

อำเภอเมืองชลบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
20000    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี
20130    เฉพาะตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี (CHON BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 680 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038 278 686
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมู่ 1-6
 • ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมู่ 1-3, 6-7
 • ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน (BANG SAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038 381 040
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมู่ 7-8
 • ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หมู่ 4-5
 • ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ