รหัสไปรษณีย์อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพล : 40120

อำเภอพล มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พล (PHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 335 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ : 043 414 540
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ