รหัสไปรษณีย์อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพระยืน : 40320

อำเภอพระยืน มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
40320    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระยืน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พระยืน (PHRA YUEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 199 หมู่ 1 ถนนขอนแก่น-มัญจาคีรี ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
โทรศัพท์ : 043 266 081
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 40320

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  • ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ