รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสมุทรปราการ : 10270 และ 10280

อำเภอเมืองสมุทรปราการ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
10270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ
10280    เฉพาะตำบลท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษาใหม่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางปู

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรปราการ (SAMUT PRAKAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 87 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2394 4763
สังกัด : ปน. (ต.)
รหัสไปรษณีย์ : 10270

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางปู

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางปู (BANG PU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 400 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2323 2321
สังกัด : ปน. (ต.)
รหัสไปรษณีย์ : 10280

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ