รหัสไปรษณีย์อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสนม : 32160

อำเภอสนม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
32160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สนม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สนม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สนม (SANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 139 หมู่ 2 ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทรศัพท์ : 044 589 057
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
  • ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์