รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางบ่อ : 10560 และ 10550

อำเภอบางบ่อ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
10560    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ
10550    เฉพาะตำบลคลองด่าน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ (BANG BO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 323 หมู่ 1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0 2313 4180
สังกัด : ปน. (ต.)
รหัสไปรษณีย์ : 10560

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน (KHLONG DAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 151/1 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทรศัพท์ : 0 2313 7242
สังกัด : ปน. (ต.)
รหัสไปรษณีย์ : 10550

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...