รหัสไปรษณีย์อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกันทรารมย์ : 33130

อำเภอกันทรารมย์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ (KANTHARAROM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 110/3 หมู่ 12 ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ : 045 651 269
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ