รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ตาก : 43130

อำเภอโพธิ์ตาก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
43130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ (SI CHIANG MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 337 หมู่ 1 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042 487 121
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ