รหัสไปรษณีย์อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปรางค์กู่ : 33170

อำเภอปรางค์กู่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ (PRANG KU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 1 ถนนประชาพัฒนา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : 045 697 016
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ