รหัสไปรษณีย์อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปรางค์กู่ : 33170

อำเภอปรางค์กู่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
33170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ (PRANG KU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 1 ถนนประชาพัฒนา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์ : 045 697 016
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 33170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ